IDEELLA FÖRENINGEN VÄNDPUNKT/UNGDOM

www.projektvandpunkt.eu

MOTARBETAR UTANFÖRSKAP HOS UNGDOMAR, OAVSETT ORSAK. 

EFTERLYSES

HAR DU BYGGFÖRETAG OCH VILL GE EN UNG KILLE EN CHANS ATT FÅ EN LÄRLINGS- PLATS UNDER ETT ÅR?

Vi står för utgifter, ger handledning och gör allt vad vi kan, för att allt ska gå problemfritt.

Du får, under ett år, en chans att verkligen göra skillnad för en ungdom, som annars haft väldigt små möjligheter till arbete.

Som extra bonus, får Du ofta en vän för livet.

INTRESSERAD?

Kontakta vår ordförande Clyde Granqvist på tel: 0738-777 906, eller om Du föredrar det, skicka ett mail till: [email protected]

Vi ser fram emot att höra från Dig.

Styrelsen

Vi informerar och utbildar om utanförskapets pris

Ideella föreningen vändpunkt/ungdom arbetar huvudsakligen med förebyggande arbete, som information, socialt nätverkande, utbildning

och opinionsbildande arbete, för att minska antalet ungdomar som tvingas leva i utanförskap, missbruk och kriminalitet. Målet med vår

verksamhet är att ungdomarna ska slippa leva i utanförskap, missbruk och kriminalitet.

Istället vill vi att de utvecklas till hederliga, nyktra och drogfria samhällsmedborgare, som är delaktiga i såväl samhälls- som föreningsliv.

UTÖVER DETTA ARBETE ARBETAR VI ÄVEN REHABILITERANDE, I PROJEKTFORM, MOT ETT SPECIFIKT PROBLEM UNDER EN VISS TIDSPERIOD.

De projekt som fn. är aktuella finner man på kommande sida.

KURS I FÖRENINGSTEKNIK

För att fler unga ska vilja delta i styrelsearbetet och bli funktionärer håller vi både under våren och hösten 2018 kurs i föreningsteknik.

Kursen är kostnadsfri.

7 träffar á 2.5 timme.

MOTIVERANDE SAMTAL, MI:

När förändring är svårt, kan man kartlägga hur motiverade personer är till att pröva på en förändring.

Man kartlägger ambivalens, vilket ofta fungerar som motivationshöjande.

Pågår hela året och är kostnadsfritt.

SAMTALSGRUPPEN

Fortsätter hela 2018.

Vi tar upp det som deltagarna känner för, och ledaren är med mest för att alla ska få komma till tals.

Kostnadsfritt.

MEDLEMSBLADET

Utkommer med 4 nr under 2018.

Samtliga medlemmar får den, via post eller e-mail.

Allt som är intressant för Dig som medlem tas upp, och vi tar tacksamt emot egna bidrag från våra läsare.