IDEELLA FÖRENINGEN VÄNDPUNKT/UNGDOM

www.projektvandpunkt.eu

MOTARBETAR UTANFÖRSKAP HOS UNGDOMAR, OAVSETT ORSAK. 

Viktiga nyheter från 1 januari 2019:

Från och med 1 januari 2019 kommer vi att slå ihop delar av våra projekt Vändpunkt och Integration.

Vi gör det för att kunna fokusera på att tillhandahålla arbetsträning i första hand, vilket har visat sig vara det som fallit allra bäst ut.

Flest lyckas på det sättet, och enligt en enkätundersökning vi gjort, är såväl våra deltagare som våra funktionärer och volontärer helt eniga - får man arbete så löser sig resten ganska enkelt.

Genom att genomföra den här förändringen frigör vi resurser, som kan användas där de gör allra störst nytta, och vi i styrelsen anser att det är en viktig del av vårt förtroendeuppdrag, att vi använder våra resurser så, att vi får maximal nytta av dem.

Projektet kommer att pågå under 5 år, och kallas Projekt Kontrapunkt.

(Vi kommer även i fortsättningen att kunna hjälpa den, som står helt utan boende, men övriga deltagare får bo kvar där de bor.)

Our First Employee

1,000 Happy Customers

Why Us?

Add some text about what sets you apart from your competition.

You could also use this area to display a mission statement, information about your team, awards or certifications, or anything else that will help establish your credibility.