Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

IDEELLA FÖRENINGEN VÄNDPUNKT/UNGDOM

MOTARBETAR UTANFÖRSKAP HOS UNGDOMAR, OAVSETT ORSAK. 

Viktiga nyheter från 1 januari 2020:

FÖRÄNDRINGAR PGA CORONAPANDEMIN:


Från och med 1 januari 2019 har vi slagit ihop delar av våra projekt Vändpunkt och Integration till vårt nya ​Projekt KONTRAPUNKT.

Vi gör det för att kunna fokusera på att tillhandahålla arbetsträning i första hand, vilket har visat sig vara det som fallit allra bäst ut.

Flest lyckas på det sättet, och enligt en enkätundersökning vi gjort, är såväl våra deltagare som våra funktionärer och volontärer helt eniga - får man arbete så löser sig resten ganska enkelt.

Genom att genomföra den här förändringen frigör vi resurser, som kan användas där de gör allra störst nytta, och vi i styrelsen anser att det är en viktig del av vårt förtroendeuppdrag, att vi använder våra resurser så, att vi får maximal nytta av dem.

Projektet kommer att pågå under 5 år, och kallas Projekt Kontrapunkt.


0